Laatste nieuws

per 26-7-2019 zijn wij overgeschakeld op een nieuw telefoon systeem. De gesprekken zullen dan opgenomen worden voor o.a. scholingsdoeleinden.

per 1-1-2020

komt Mw Planting ons versterken op de donderdagen

Mw Kok werkt elke dinsdag werken en vrijdag om de week

Mw Lander werkt  elke maandag, dinsdag en vrijdag de hele dag en woensdag ochtend. De 4e vrijdag van de maand werkt zij alleen de vrijdagmiddag

Dhr Weitjens werkt elke maandag, woensdag, donderdag de gehele dag en vrijdag ochtend. de 2e vrijdag van de maand is hij vrijdags vrij

 

Website door dayman.nl. All rights Reserved.

CORONA-VIRUS 5 JUNI

GRAAG UW AANDACHT VOOR DE VOLGENDE MAATREGELEN.

  1. ONS INLOOPSPREEKUUR IS KOMEN TE VERVALLEN
  2. WIJ HANDELEN ZOVEEL MOGELIJK TELEFONISCH EN ONLINE AF.
  3. HEBT U EEN AFSPRAAK VOOR HET SPREEKUUR: KOM ALLEEN, NIET TE VROEG EN WACHT BUITEN

DANK VOOR UW BEGRIP.

DEZE MAATREGELEN ZIJN GENOMEN VOOR UW EN ONZE GEZONDHEID.