Sinds november 2017 ben ik gestart met de “kaderopleiding palliatieve zorg”.

Door middel van deze opleiding wil  ik me nog meer gaan verdiepen in de zorg rondom de laatste levensfase. Steeds meer mensen sterven thuis, en de uitdaging blijft hierbij om de zorg rondom het sterven zo goed mogelijk te organiseren, zowel voor degene die gaat overlijden, als voor de omgeving. Daar wil ik middels deze opleiding een steentje aan bij gaan dragen

Het betekent helaas wel dat ik 5 keer per jaar op de donderdag en vrijdag op cursus ben de komende 2 jaar.

Sinds eind vorig jaar is mevrouw Kok bij ons als  huisarts werkzaam. Zij zal ons team komen versterken op de dinsdagochtend en om de week op de vrijdag. Aangezien mevrouw Kok voor langere tijd bij ons zal komen werken, kan het zijn dat u een afspraak bij haar krijgt. Zij zal patiënten zien voor zowel mevrouw Lander, als meneer Weitjens.

Website door dayman.nl. All rights Reserved.